PRODUKTY

KONTAKT

Debnenie

Spoločnosť RAPID - PS prenajíma a predáva debnenia, vhodné na všetky typy projektov, od rodinných domov až po veľké stavby. Dodáme kvalitné stenové alebo stropné debnenie priamo na stavbu. K dispozícii sú aj rôzne typy podporných a šplhacích systémov. Samozrejmosťou je i kompletný bezpečnostný program pre všetky typy debnení.

  • Stenové debnenia

  Stenové debnenia sa rozlišujú podľa rozsahu stavby, na ktorú sú určené. Všetky typy stenových debnení sú navzájom kombinovateľné, takže výstavba s nimi je rýchla, efektívna a bezpečná..

  • Stropné debnenia

  Stropné debnenia sú neoddeliteľnou súčasťou komplexného riešenia monolitických stavieb, ktorá zabezpečuje rýchle a flexibilné debnenie stropov ľubovoľného pôdorysu a výšky. Skladajú sa iba z 3 základných komponentov: oceľovej stojky, dreveného nosníka a šalovacej dosky.

  • Stĺpové debnenia

  Stĺpové debnenia slúžia na presné a rýchle debnenie stĺpov všetkých priemerov, tvarov a výšok.

  • Podperné systémy

  Podperné systémy slúžia na rýchle a bezpečné podopretie vodorovných debnení. Oceľové stojky, sú obľúbené pre svoju rýchlosť výstavby a oceľové rámové podpery pre svoju vysokú nosnosť a univerzálnosť.

Lešenie

Spoločnosť RAPID - PS prenajíma a predáva lešenie vhodné pre každú stavbu. Kvalitné komponenty a trvácne materiály lešenia SPRINT alebo LEIER sú nevyhnutným predpokladom efektívneho napredovania výstavby. Samozrejmosťou komplexného balíka je dodávka lešenia na stavbu spolu s montážou i demontážou.

  • Pracovné fasádne lešenie

  Fasádne rámové lešenie SPRINT prináša množstvo výhod z hľadiska prísnych požiadaviek bezpečnosti práce, životnosti komponentov (vďaka žiarovému pozinkovaniu) a v neposlednom rade dosahuje svojou jednoduchosťou a rýchlosťou montáže zníženie prevádzkových nákladov.

  • Priestorové lešenie

  Priestorové lešenie sa využíva hlavne pre náročné lešenárske konštrukcie - a to všade tam, kde konvenčnú lešenársku technológiu nemožno optimálne a ekonomicky použiť. Ide o spoľahlivý a kompletný systém pre všetky druhy stavieb.

  • Pracovné pojazdné lešenie

  Ľahké hliníkové mobilné veže BoSS sú ideálnou pomocnou konštrukciou v stavebníctve, v priemyselných prevádzkach, na verejnom priestranstve, v átriách a všade tam, kde je potrebné použiť veže pre opravárenské, údržbárske a montážne práce. Široký sortiment komponentov umožňuje veľký výber zostáv, rozmerov a výšok pracovných podláh.

  • Pracovné šachtové lešenie

  Skladá sa z puzdra pätky a pätky lešenia. Slúži na rýchlu a bezpečnú montáž podláh vo výťahových, komínových a vetracích šachtách. Šachtové lešenia sa opätovne dajú použiť i pri budúcich opravách.

  • Lešenárske siete

  Lešenárske siete sú potrebným doplnkom lešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť na stavbe a zabezpečujú optimálnu ochranu pred prachom a padajúcimi drobnými predmetmi.

Spotrebný materiál

Spoločnosť RAPID - PS venuje pozornosť komplexnému sortimentu pre monolitické betóny. Najčastejšie používanými prvkami do monolitických betónov sú dištančné prvky rôznych tvarov z betónu, dreva, plastu alebo z kovu. V našej ponuke sa nachádza i odformovací olej, viazací drôt alebo debniace matrice na betón a stavebné fólie.

  • Plastové prvky

  Plastové dištančné prvky slúžia k zabezpečeniu krytia betonárskej výstuže. Existujú v niekoľkých veľkostných variantoch a tvaroch. Sú obľúbené pre svoju nízku cenu a rýchlu montáž. Najčastejšie používanými plastovými prvkami sú zubová lišta, krúžky, rúrky alebo iné rôzne tvarované lišty.

  • Betónové prvky

  Betónové dištančné prvky slúžia k zabezpečeniu krytia betonárskej výstuže vo vodostavebných betónoch a tam kde je vyššia hmotnosť výstuže. Vybrať si môžete napríklad betónového hada, betónovú kocku s drôtom alebo betónovú rúrku.

  • Drevené prvky

  Drevené prvky sa používajú na vytvorenie pohľadových hrán, ako ukončovací profil, na formovanie skosených hrán a pod. Dodávajú sa trojhranné a trapézové lišty alebo ako drevené kliny.

  • Kovové pásy

  Dištančné kovové pásy AVI sú univerzálne použiteľné distančníky v tvare priehradovej konštrukcie, ktorá je ohnutá do tvaru S. Tým získava dištančný pás svoju stabilitu voči prevráteniu a zároveň aj vhodnú plochu pre uloženie ďalších vrstiev výstuže v presne požadovanej výške.

  • Odbedňovací olej

  Odbedňovacie oleje sa používajú pre hladké a nasiakavé povrchy debnenia. Majú vynikajúci separačný účinok a prispievajú k vytváraniu pekných povrchov betónu.

  Jednoduchá aplikácia rozprašovaním bez utierania nadbytku prostriedku. Svetlé, bezpórové betónové povrchy, vďaka chemickému zloženiu emulzie možnosť nastriekania aj pri miernom daždi a do - 4° C. Pripravený na použitie až do 14 dní po nanesení. Ekologický.

  • Viazací drôt a viazačky

  Viazací drôt slúži na rýchle a spoľahlivé viazanie betonárskej výstuže. Pomocou ručných viazačiek sa zvyšuje efektivita práce 2x. Pri elektrických viazačkách je práca až 5x rýchlejšia a oveľa bezpečnejšia ako manuálna práca.

Izolácie a statické prvky

Spoločnosť RAPID – PS predáva systémové prvky na riešenie detailov stavieb v miestach, kde je potrebné prerušenie tepelných mostov medzi vonkajšími a vnútornými časťami konštrukcie, na odizolovanie hluku schodísk od obytných a pracovných priestorov pri tehlových či betónových múroch. Ponúkame dilatačné šmykové tŕne, ktoré umožňujú správnu spolupôsobnosť dilatačných celkov a tesnenia pracovných a dilatačných špár..

  • Prerušenie tepelných mostov

  Prvky na prerušenie tepelných mostov sú tepelno-izolačné, nosné spojovacie prvky medzi betónovými, oceľovými a drevenými časťami konštrukcie stavieb v miestach, kde je potrebné prerušenie prechodu tepla konštrukciou. Sú to najmä prvky ISOCORB, HIT, EGCOBOC a NIRO.

  • Profesionálne akustické riešenia

  Prvky typu TRONSOLE sa používajú na odizolovanie prenosu kročajového hluku zo schodísk do obytných a pracovných priestorov pri tehlových ako aj betónových konštrukciách. Prefabrikované podesty s integrovanými kročajovými izolačnými boxami sa ľahko montujú a spoľahlivo zabraňujú zvukovým mostom.

  • Špeciálne výztuže

  Výstuž betónu - šmykové lišty HDB a PSB sú využívané najmä ako prvky šmykovej výstuže proti pretlačeniu. Osádza sa po uložení plošnej výstuže zhora. Šmykové tŕne HSD, SLD slúžia k preneseniu šmykových síl v škárách stavebných dielcov, a tak predchádzajú nerovnomernému sadaniu alebo výškových posunom z dôvodu rozdielnych deformácii. Systém umožňuje horizontálne pohyby v pozdĺžnom smere alebo pohyby v pozdĺžnom a priečnom smere, ktoré vznikajú zmršťovaním, dotvarovaním alebo vplyvom teploty.

  • Tesnenie pracovných a dilatačných škár

  Na tesnenie pracovných a dilatačných škár sa používajú rôzne druhy materiálov, ako tesniaci plech na utesnenie pracovných škár alebo krížový tesniaci plech na vytvorenie a utesnenie plánovaných škár. Injektážne hadičky slúžia k bezpečnému, jednoduchému a rýchlemu utesneniu vodorovných a zvislých škár v betóne. Súčasťou systémového riešenia sú aj tesnenia pre rúrové prestupy základom alebo stenou.

Betonové prefabrikáty

Spoločnosť RAPID – PS predáva výrobky zhotovené z certifikovaného betónu. Dodávame rôzne výrobky tvárnice, tvarovky, pri ktorých sa nekladú nároky na statiku, ale na pevnosť betónu v tlaku. Pridaním betonárskej ocele alebo rohože vznikne železobetón, ktorý má vlastnosť prenášať aj ohyb a preto je vhodný na výrobu prefabrikátov a nosných prvkov. Železobetón používame na výrobu stropných panelov, stĺpov, trámov alebo schodiskových ramien.

  • Šachtové skruže

  Sú výrobky z betónu rôznych priemerov a výšok vhodné na zhotovenie šácht na akumuláciu alebo vsakovanie dažďových vôd a pod. Zhotovenie jednoduchých šácht vznikne ukladaním jednotlivých výrobkov na seba na pero-drážku.

  • Vodomerné šachty

  Sú to železobetónové prefabrikáty rôznych veľkostí, ktoré sú výrobne uspôsobené tak, aby bolo možné v šachte namontovať vodomer a iné potrebné armatúry. V stenách sú vytvorené otvory, cez ktoré je možné vstúpiť vodovodným potrubím do šachty. Na náprotivnej stene je otvor cez ktorý vychádza potrubie k pripojenému objektu.

  • Atypické prefabrikáty

  Sú to výrobky, ktoré sa nevyrábajú sériovo, ale podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, so zreteľom na výrobné možnosti výrobcu. Môžu to byť výrobky zo železobetónu, ale aj s prostého betónu.

Pažiace boxy

Spoločnosť RAPID – PS prenajíma pažiace boxy kategórie Magnum ktoré si vydobyli na trhu dôležitú pozíciu. Ich veľkou výhodou je hospodárnosť pri kladení rúr s veľkým priemerom alebo dĺžkou. Majú výborný výkon, napr. možnosť kladenia rúr s priemerom až 2,46 m vo výkope s maximálnou šírkou 4,70 m a s použitím nástavcov až do hĺbky 6,00 m.

  • Magnum

  Vďaka veľkej ponuke a systémovej kompatibilite Magnum boxov sme schopní zaistiť paženie pre každý stavebný prípad. Či už ide o veľké priemery rúr alebo je nutné paženie pri veľkej svetlosti medzi spodnou rozperou a spodnou hranou pažiacej dosky a pod. Pri prácach kde je rozhodujúca skôr dĺžka rúry než jej priemer je možné použiť na vonkajšej hrane rozpínavé pažiace boxy Magnum s dlhými pažiacimi doskami.

Vibračná a hladiaca technika

Spoločnosť RAPID – PS prenajíma široký sortiment hladiacej, vibračnej a hutniacej techniky na spracovanie betónu. Kvalitné stroje s vysokou spoľahlivosťou – líniové, ponorné a príložné vibrátory, hladičky betónových plôch, vibračné lišty a stoly a vysokofrekvenčné meniče.

  • Ponorné vibrátory

  Ponorné vibrátory zabezpečujú perfektné zhutnenie všetkých  typov betónu a majú maximálny výstupný výkon.

  • Príložné vibrátory

  Príložné vibrátory sa používajú pri malých i veľkých projektoch, na stavbách alebo v betonárskom priemysle. Zvyčajne sa uchytávajú na debnenie pomocou skrutiek, alebo pomocou upínacej spojky.

  • Vibračné lišty

  Vibračné lišty sú ľahké a veľmi efektívne nástroje na urovnanie betónu. Zvyčajne majú pracovnú šírku 1,5 alebo 2 m. Špeciálne tvarovaný profil lišty môže zároveň zarovnávať aj hutniť betón.

  • Rotačné hladičky

  Rotačné hladičky betónu s priemerom 600, 900 a 1200 mm zabezpečujú dokonalé betónových povrch

Kontaktujte nás teraz

+421 907 408 420

info@rapid-ps.sk

  RAPID - PS, s.r.o.     Vlčie Hrdlo, 821 07 Bratislava-Ružinov     info@rapid-ps.sk    +421 907 408 420

2015 © Copyright